• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
www.omerkiziltan.com

Arş. Gör. Dr. Ömer KIZILTAN

Kişisel Web Sayfası

Yayınlarım

KİTAP BÖLÜMLERİ (Book Section)

 ULUSLARARASI

Kızıltan, Ö. (2020). Felsefe Öğretiminin Tarihçesi ve Uygulanan Felsefe Dersi Öğretim Programının Yapısı. Faruk Manav, (Editör). Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi içinde (17-52), Ankara: Pegem Akademi.

 

MAKALELER (Articles)

Kızıltan, Ö. ve Dombaycı, M. A. (2020). Çocuk ve Felsefe İlişkisi Açısından Dört Katlı Düşünme Modeli. Dört Öge, 17, 1-23.

Akyol, C. ve Kızıltan, Ö. (2019). Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Metaforları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2). 937-961.

Tüfekçi Akcan, A., Malkoç, S. ve Kızıltan, Ö. (2018). Akademisyenlere Göre Akademi ve Akademik Kültür. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1). 569-591.

Kızıltan, Ö. ve Bayraktar, O. (2017). Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar. Researcher Social Science Studies, 5 (4). 598-619.

Dombaycı, M. A. ve Kızıltan, Ö. (2017). Felsefe Grubu Eğitimi Lisans Programlarının Karşılaştırılması. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12 (25). 265-288.

Kızıltan, Ö. (2012). Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1 (4). 334-342. 

BİLDİRİLER

 ULUSLARARASI  (Presentations in International Congresses)

Kızıltan, Ö. & Çetin, Ş. 1980 Sonrası Dönemden Günümüze Lise Felsefe Ders Kitaplarında Özgürlük Kavramı. Al Farabi 3th International Social Science Congress, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 09-11 November 2018, Ankara-Turkey.

Kızıltan, Ö. Examination in Terms of Various Variable of Postgraduate Theses Written on Philosophy Education in Turkey, [Türkiye'de Felsefe Eğitimi Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi]. 10th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 20-22 October 2017, Dubrownic-Croatia.

Kızıltan, Ö. & Bayraktar, O. Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar, [Parmanent Problems in the Face of Quantitative Changes in Higher Education in Turkey]. 8th International Graduate Education Symposium, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 11-12 Mayıs 2017, Lefkosa-Turkish Republic of Northern Cyprus.
 
Akyol, C. & Kızıltan, Ö. Öğretmen Adaylarının Kültür Algısı. ICOESS-International Congress of Eurasian Social Sciences, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 06-08 Nisan 2017, Alanya, Antalya-Türkiye.
 
Kızıltan, Ö. Examination of the Policies Pursued for the Last Period Philosophy, Sociology and Psychology Teachers. INTCESS14- International Conference on Education and Social Science, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 03-05 February 2014, Istanbul-Turkey.

Kızıltan, Ö. Ortaöğretim Felsefe Programı Üzerine Öğretmen Görüşleri, [Teacher Opinions on Philosophy Program in Highschool].  V. International Congress of Educational Research, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 06-09 June 2013, Çanakkale-Türkiye.

Kızıltan, Ö. Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar, [Problems of Teaching Philosophy and New Approaches]. Uluslararası Katılımlı World Conference on Educational and Instructional Studies, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 07-09 Kasım 2012, Antalya - Türkiye.


ULUSAL  (Presentations in National Congresses)

Kızıltan, Ö. Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Bilgi Sorunu. Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu, (Özeti Yayımlanmış Sözlü Bildiri), 21-22 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi, Ankara- Türkiye.EĞİTİM SEMİNERLERİ (Seminars)

Felsefenin Tarihçesi, Önemi ve Toplumdaki Yeri. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, (Yurt öğrencilerine eğitim seminerleri bünyesinde farkındalık konferansı),  05 Aralık 2013, Adana-Türkiye.


YURT İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Öğretmenlerimizle 2023’e Projesi Felsefe Grubu Eğitimi İçerik Geliştirme Çalıştayı, Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 27-31 Ağustos 2018, Yalova-Türkiye.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Felsefesi Derneğinin düzenlediği Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Çalıştayı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 3-4 Şubat 2020, Ankara-Türkiye.
YURT DIŞINDA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA AMACIYLA GİDİLEN OKUL VE ÜNİVERSİTELER (Visiting for Educational Research)

Institute of Education (Instituto de Educaçao), University of Lisbon (Universidade de Lisboa). Ocak-2014.

Department of Philosophy and Sociology, Pedagogical University of Krakow (Uniwersytet Pedagogiczny). Haziran-2014. (Erasmus Stuff Mobility Exchange).


 

Takvim
Reklam
Bu alana reklam verebilirsiniz