• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
www.omerkiziltan.com

Arş. Gör. Dr. Ömer KIZILTAN

Kişisel Web Sayfası

Sinema ve FelsefeÖZNE DERGİSİNİN “SİNEMA VE FELSEFE” KONULU SON SAYISI ÇIKTI

İhsan ÇETİN

 

2004’ten bu yana Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Günay tarafından çıkarılan Özne dergisinin son sayısı Sinema ve Felsefe Üzerine. Özne dergisi Cogito gibi popüler bir felsefe dergisi olmasa bile, yıllardır konu ettiği özgün dosyalarıyla Türkiye’de Felsefe çalışmalarında çoktan bir gelenek oluşturmuş durumda. Aristoteles, Rousseau, Heidegger, Camus, Baudrillard gibi önemli filozoflar üzerine hazırlanmış dosyalar son zamanlarda çıkan Özne sayılarından birkaçı. Özne’nin ayrıca feminizm, siyaset, nihilizm, akıl gibi konuları içeren diğer özel dosyaları mevcut.
 

 

20. sayı: Sinema ve Felsefe

İÇİNDEKİLER

Önsöz / Oğuz Adanır

Bir Düşünme Alanı Olarak Sinema / Meral Özçınar

Eric Rohmer’in “Ahlaki Masalları” / Oğuz Adanır

İki Sinema Filmini Felsefeyle Anlamlandirmak Üzerine Bir Deneme

/ İsmail H. Demirdöven

Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür’ü Ve Kierkegaard’ın Sessizlik Sanatı Üzerine

/ Yasemin Akış

Terrence Malıck Sinemasında Varlık Anlayışı / Oğuzhan Ersümer

Gündelik Hayatın Etik Çıkmazlarında Ferhadi Sineması

/ Emel Yuvayapan-Barış Yıldırım 

Aci Pirinç Filminin Gerçekçilik Kuramlari, Modernist Estetik Ve Dramatik Yapi Bağlaminda Analizi / Eylem Şen

Kendi İçine Dönüş Olarak Kötülük / Barış Yıldırım

Descartes Ve Ahlak(Lılık) / Yavuz Kılıç

Stoa Felsefesinde Diyalektik / Celal Gürbüz

Sapkın Ölüm-Yararlı Ölüm / Taşkıner Ketenci

En ‘Yabancı’ / Tan Doğan

 

GELECEK SAYILAR İÇİN MAKALE ÇAĞRILARI

 

Güz 2014: 21. Sayı

Editör: Prof. Dr. Uluğ Nutku

Geçmişten günümüze Türk düşüncesinde inanma ve anlama sorununa bakışlar

İnanma Üzerine: Anlamadan inanmaya/inanmadan anlamaya

Bazı alt başlıklar:

İnanma ve mitoloji

İnanmanın antropolojik ve kültürel kaynakları

Dinde sembolleştirme ve fetişizm

İnanma: rasyonelite ve irrasyonalite

İnanma ve şüphe

İnanma ve değer ilişkisi

İnanmanın politiği

İnanmanın metafiziği

İnanma ve yorum

İnanma ve gerçeklik çatışması

İnanma ve edebiyat

Tarihsellik bağlamında inanma biçimleri

Tarih ve kültür bağlamında inancın dönüşümleri

 

 Yazı teslimi için son tarih:  15 Eylül 2014

Yazılar için adres:

 ulugnutku@yahoo.com

f.mustafagunay@gmail.com

 

 

 

 

Bahar 2015: 22. Sayı

Editör: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Doğumunun 90. ve Ölümünün 10. Yılında Nermi Uygur

 

Yazı teslimi için son tarih:  15 Aralık 2014

Yazılar için adres:

betulcotuksoken@maltepe.edu.tr

f.mustafagunay@gmail.com

 

Takvim
Reklam
Bu alana reklam verebilirsiniz